Меню
 
Головна arrow Новини
Щодо оформлення дитини, якій не проведені профілактичні щеплення, до дитячого закладу

Оформлення дитини в дошкільний навчальний заклад здійснюється згідно з Примірним положенням про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом МОЗ України від 29.11.2002 року №434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні», де визначено обсяг обстежень та профілактичний огляд дитини відповідними спеціалістами. Зокрема, в Положенні зазначено, що «питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією».

При вирішенні питання про відвідування дитиною дошкільного навчального закладу лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я керується такими нормативно-правовими документами:

- Закон України від 24.02.1994 № 4005-Х11 «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» (стаття 27).

- Закон України від 06.04.2000 № 1645411 «Про захист населення від інфекційних хвороб» (стаття 12).

- Наказ МОЗ України від 16,09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості і обігу медичних імунобіологічних препаратів» яким затверджено Календар профілактичних щеплень, Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та туберкулінодіагностики та Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень.

Згідно цих законодавчих актів профілактичні щеплення з метою запобігання захворювання на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець, кір та гепатит В в Україні є обов'язковими і включаються до Календаря щеплень.

Відповідно до статті 12 Закону України від 06.04.2000 № 1645-111 «Про захист населення від інфекційних хвороб» «Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків».

Відповідно до статті 15 Закону: «дітям, які не отримали профілактичні щеплення згідно із календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі, якщо профілактичні щеплення проведено із порушенням установлених строків у зв'язку із медичними протипоказаннями, при благополучній епідеміологічній ситуації, за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його».

Зазначена норма Закону необхідна для забезпечення епідеміологічного благополуччя в організованих дитячих колективах.

Дитина, що не отримала відповідних щеплень, несе загрозу занесення в дитячий колектив небезпечної інфекції і можливості захворювання дітей, в першу чергу тих, що не отримали щеплень внаслідок об'єктивних причин - медичних протипоказань її до імунізації.

Крім того, не щеплені діти можуть стати джерелом формування у оточуючих щеплених дітей бактеріоносійства (стану, коли ознаки захворювання відсутні, але збудник інфекції знаходиться в організмі). Ставши бактеріоносієм, вони в свою чергу в сімейному і побутовому оточенні становлять загрозу для маленьких дітей, які дуже тяжко переносять інфекційні захворювання.

Штучне зростання прошарку невакцинованих відбувається за рахунок дітей, батьки яких безпідставно відмовились від щеплення. Приймаючи рішення про відмову від вакцинації, батьки мають подбати про індивідуальне навчання дитини.

У багатьох країнах світу підходи до проведення щеплень такі ж, як і у нашій країні: не щеплена дитина до відвідування організованого колективу не допускається.

При виїзді на навчання чи роботу до зарубіжних країн, згідно з міжнародними медико-санітарними правилами, також потрібно надавати документ про отримані щеплення.

Навчальних закладів, де могли б навчатись виключно не щеплені діти в Україні не існує. Зміна порядку зарахування до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів дітей, батьки яких відмовились від проведення їм щеплень, не є можливим, так як суперечить чинному законодавству України.

Разом з тим, право на здобуття дошкільного виховання дітьми, які не мають профілактичних щеплень без поважних причин, а лише через небажання батьків, може бути реалізоване шляхом його отримання в індивідуальній формі.

Офіційний сайт Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

Copyright © 2008 adprinc  E-MAIL Розробка сайтів