Меню
 
Головна arrow Новини
Розширене засідання Колегії управління охорони здоров»я облдержадміністрації за темою : « Про підсумки роботи галузі охорони здоров»я у 2010-му році та пріоритетні напрямки діяльності на 2011-й рік». 25 лютого 2011р. м. Чернігів.

«Сучасний стан надання медичної допомоги на Чернігівщині не влаштовує ні пацієнтів, ні самих працівників охорони здоров»я. Тому є необхідність у впровадженні кардинальних реформ, спрямованих на покращення обслуговування населення області», - зазначила начальник управління охорони здоров»я облдержадміністрації Галина Василькова. Саме на цьому засіданні наказ про призначення Галини Василькової на цю посаду зачитав заступник голови облдержадміністрації Віктор Тканко.

У своєму виступі щодо підсумків роботи системи охорони здоров»я області у 2010-му році Галина Василькова ознайомила членів колегії та запрошених на засідання керівників обласних та районних медичних закладів Чернігівщини із ситуацією, що склалася у галузі. Зокрема, наголошувалося, що медики працюють в умовах демографічної кризи, адже середній вік жителів області становить 42.9 років, середній вік чоловіків 39.2 років, жінок – 45.7 років, що обумовлено від»ємним приростом населення протягом останніх 3-х років. У 2010-му році народилася 10091 дитина, що становить 9.2 на одну тисячу населення, а померло – 21292 осіб, майже 18% померлих припадає на громадян працездатного віку. Серед причин смертності перше місце посідають хвороби системи кровообігу, на другому – злоякісні новоутворення, на третьому - травми, отруєння та інші нещасні випадки.

Протягом минулого року мережа лікувально-профілактичних закладів в цілому збереглася. Всього на Чернігівщині налічується 927 закладів різного типу, в тому числі 37 – обласних, 13 – міських, 22-і центральні районні лікарні, 15 районних лікарень, 25 сільських дільничних лікарень, 100 лікарських амбулаторій, 717 ФАПів. Минулого року скорочено 55 стаціонарних ліжок (найбільше (20) – у Бобровицькій ЦРЛ). Забезпеченість ліжками становить 112,8 на 10 тисяч населення, що вище від нормативного (80.0). Найвищий рівень забезпеченості ліжками у Носівському районі (102,2), найнижчий – у Чернігові (57,0). Середній показник перебування хворого на ліжку -13.3 дні.

Одне з найболючіших питань – забезпечення галузі лікарськими кадрами. Станом на 01.01.11 року в медичних закладах працювало 3897 лікарів та 11997 середніх медичних працівників. Особливо від нестачі лікарів страждають заклади сільської медицини. При забезпеченості лікарями в цілому по області 35.4 на 10 тисяч населення середньорайонний показник становить 22,0. Найгірша забезпеченість лікарями у Куликівському, Менському, Бахмацькому, Новгород-Сіверському та Щорському районах (17,8 – 19,9). Ця ситуація ускладнюється ще й тим, що в області висока частка лікарів пенсійного віку - 26.5 %. Зменшився і показник забезпеченості кадрами середніх медичних працівників – 108.9 на 10 тисяч населення. Із 717 ФАПів без жодного медпрацівника – 65, крім того, спостерігається і висока плинність кадрів у первинній ланці надання медичної допомоги.

За звітний період з усіх джерел фінансування на покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров»я використано 87110, 68 тис. грн.

В області реалізуються також інвестиційні проекти. Так, за рахунок коштів інвестиційного проекту ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» побудований та введений в експлуатацію гемодіалізний медичний центр в м.Чернігові на 18 ліжок (29579,94 тис. грн.) та завершена реконструкція приміщень з облаштуванням обладнання Корюківської центральної районної лікарні під відділення гемодіалізу на 9 ліжок для обслуговування населення північного регіону Чернігівської області (4000,0 тис.грн.). На сьогодні вирішується питання щодо надання телефонних номерів та проводиться робота з підготовки пакету документів для оформлення ліцензії на медичну практику гемодіалізного відділення на базі Корюківської ЦРЛ.

Протягом 2010 року медичними закладами області отримано медичного обладнання та апаратури на загальну суму 31312,88 тис. грн., в тому числі:

- за кошти державного бюджету 2009 р. - на загальну суму 159,0 тис.грн.;

- за кошти резервного фонду держбюджету 2009р. - на загальну суму 1999,0 тис.грн.;

- за рахунок цільового фінансування у вигляді кредиту для виконання інвестиційного українсько-австралійського проекту - на загальну суму 19172,2 тис.грн.;

- за кошти місцевих бюджетів та інших джерел фінансування – на суму 9982,68 тис.грн.

У медичних закладах області встановлено 60 апаратів ШВЛ для дорослих та 6 – для новонароджених, 16 апаратів УЗД, 132 глюкометри, 5 дефібриляторів, 39 електрокардіографів, 13 концентраторів кисню, обладнання для пневмолітотрипсії (урологія), операційний мікроскоп для нейрохірургії, лапараскоп, апарат для трансуретральних резекцій та інше.

За рахунок інвестицій в медичну галузь на території міської лікарні №1 Чернігівської міської ради приватною клінікою "ВІДІ" відкрито відділення магнітно-резонансної томографії з найсучаснішою системою "Магфіндер-2" корейського виробництва. Загальна вартість інвестиційного проекту становить близько 8,0 млн.грн.

На базі міської лікарні № 2 Чернігівської міської ради відкрився діагностичний центр магніто-резонансної томографії "Тесла", оснащений потужним японським томографом TOSHIBA EXCELART. Вартість інвестиційного проекту становить близько 1,0 млн.грн.

Згідно з нормами оснащення транспортними засобами установ охорони здоров'я нормативна потреба в санітарному автотранспорті для медичних закладів області становить 931 одиницю.

Станом на 1 січня 2011 року в медзакладах області налічується 753 одиниці санітарного автотранспорту, що становить 80,9% від нормативної потреби. Експлуатуються понад 8 років 389 транспортних засобів (51,6% від наявного автотранспорту).

На виконання обласних медичних програм у 2010 році спрямовано 37,0 млн. грн.

Невід’ємною частиною лікувального процесу є забезпечення хворих медикаментами (спрямовано 40,5 млн. грн.) та харчуванням (25,8 млн. грн.).

Виходячи із фінансових можливостей закладів, за рахунок усіх джерел фінансування вартість ліжко-дня на харчування у 2010 році в середньому склала 5,96 грн. (у 2009 році - 5,24). У 2010 році з різних джерел надходжень на утримання медичних закладів області, підпорядкованих управлінню закладів освіти та культури, було мобілізовано 917,5 млн. грн.

Видатки на одного мешканця збільшилися на 23,3% і становили 742,28 грн. проти 598,42 грн. у 2009 році.

Проводилася робота з повного забезпечення бюджетними коштами розрахунків по заробітній платі, за комунальні послуги та спожиті енергоносії, недопущення утворення дебіторської та кредиторської заборгованості.

На розширеному засіданні колегії також йшлося і про охорону материнства та дитинства. Зокрема, зазначалося, що робота акушерсько-гінекологічної та педіатричної служб області у 2010 році була спрямована на вирішення питань профілактичного напрямку в системі амбулаторно-поліклінічної ланки, покращання здоров'я матері та дитини шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій в родопомічних та ди¬тячих закладах, впровадження в практичну діяльність протоколів надання медичної допомоги жінкам та дітям.

Станом на 01.01.2011 року жіноче населення Чернігівської області становить 603,7 тис. жінок, з них 262,6 тис. - жінки фертильного віку, що складає 43,5%. Щорічно чисельність жіночого населення області скорочується в середньому на 7 тис. осіб. В області проживають 175915 дітей, що становить 16,0% від загальної численності населення, в тому числі 10459 (5,9%) - діти до одного року. В багатодітних родинах виховується 7999 (4,5%) дітей.

В області активно впроваджуються сучасні перинатальні технології, проводиться атестація родопомічних та дитячих закладів на звання «Лікарня доброзичливого ставлення до дитини». У складі 2 пологових будинків , 21-го акушерського відділення організовано 84 індивідуальні та 2 сімейні пологові зали, де проведено 5680 (57,0%) партнерських пологів. Весь ліжковий фонд акушерських стаціонарів переведений на сумісне перебування матері та дитини. У 2010 році на звання «Лікарня, доброзичлива до дитини» атестовані Бобровицька, Ніжинська, Чернігівська, Щорська ЦРЛ, обласна дитяча лікарня та обидві дитячі поліклініки м. Чернігова. Крім того, пологовим будинком Чернігівської міської ради було вдруге підтверджено це звання. В «Лікарнях, доброзичливих до дитини» народилося 5626 дітей, що становить 56,0% від усіх народжених в пологових стаціонарах області (Україна - 52,1%). Надзвичайно важливим питанням є надання кваліфікованої допомоги в пологах. Протягом останніх років майже в усіх районах області спостерігається зменшення кількості прийнятих пологів, що з низьким рівнем наявної матеріально-технічної бази центральних районних лікарень призводить до зниження рівня практичної підготовки медичного персоналу акушерських відді¬лень та неповного обсягу надання медичної допомоги вагітним, роділлям та новонародженим. В таких районах, як Варвинський, Ріпкинський, Сосницький, Срібнянський, Семенівський та Талалаївський, протягом останніх років відбувається до 150 пологів, що не дає можливості підтримувати професійний рівень на до¬статньому рівні і обґрунтовує вирішення питання доцільності їх утримання. Реорганізацій родопомічної служби (скорочення малопотужних пологових відділень та створення міжрайонних акушерських відділень/центрів) області дозволить оснастити останні сучасним обла¬днанням та апаратурою, вирішити проблему підвищення професій¬ного рівня медичного персоналу та забезпечити надання акушерсь¬кої та неонатологічної допомоги населенню області на достатньо високому рівні з урахуванням сучасних перинатальних технологій згідно вимог діючих нормативно-правових документів.

Також Галина Василькова повідомила про стан реалізації на Чернігівщині обласної програми з протидії захворюваності на туберкульоз та ВІЛ-інфекції.

На розширеному засіданні Колегії управління охорони здоров»я ОДА визначено пріоритетні напрями розвитку галузі у 2011-му році: -

- структурна реорганізація системи медичної допомоги;

- оптимізація мережі закладів охорони здоров’я та ліжкового фонду відповідно до потреб населення;

- залучення додаткових джерел фінансування та інвестицій в медичну галузь;

- покращання матеріально-технічної бази ЛПЗ області, впровадження енергозберігаючих технологій;

- підвищення рівнів укомплектованості та професійної підготовки кадрів;

- удосконалення процесу управління на основі подальшого розвитку інформаційного середовища системи охорони здоров’я.

В роботі розширеного засідання Колегії Управління охорони здоров»я облдержадміністрації взяла участь заступник Директора департаменту організації санітарно-епідемічного нагляду Мінохоронздоров»я України Алла Григоренко, яка побажала медикам області плідної роботи у наданні своєчасної медичної допомоги жителям Чернігівщини, акцентування уваги на санітарно0просвітницькійф роботі та профілактиці соціально значущих хвороб.Прес-служба управління охорони здоров»я облдержадміністрації
Офіційний сайт Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

Copyright © 2008 adprinc  E-MAIL Розробка сайтів