Меню
 
Головна arrow Громадське обговорення
Громадське обговорення
12.11.2015.ЗАКОН УКРАЇНИ «Про засади державної політики охорони здоров’я» <<Завантажити>>

20.08.2015. Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зняття регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства в Україні та стимулювання інвестицій) <<Завантажити>>

20.08.2015. Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо забезпечення можливості взяття довгострокових бюджетних зобов’язань за проектами державно-приватного партнерства) <<Завантажити>>

24.07.2015. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я» <<Завантажити>>

24.07.2015. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я» <<Завантажити>>

24.07.2015. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я» <<Завантажити>>

16.08.2013. Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" <<Завантажити>>

08.08.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при раку передміхурової залози" <<Завантажити>>

08.08.2013. Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги з питань плануванні сім'ї" <<Завантажити>>

08.08.2013. Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17 січня 2002 року №12" <<Завантажити>>

07.08.2013. Проект постанови КМУ "Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарною медичною допомогою в розрахунку на 10 тисяч населення" <<Завантажити>>

07.08.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів" <<Завантажити>>

06.08.2013. Проект постанови КМУ "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro" <<Завантажити>>

06.08.2013. Проект постанови КМУ "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів" <<Завантажити>>

06.08.2013. Проект постанови КМУ "Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують" <<Завантажити>>

02.08.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів" <<Завантажити>>

31.07.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження змін до Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров'я України" <<Завантажити>>

31.07.2013. Проект наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 лютого 2011 року № 80" <<Завантажити>>

31.07.2013. Проект наказу МОЗ України "Про принципи належної фармакотерапевтичної практики та запобігання поліпрагмазії" <<Завантажити>>

30.07.2013. Проект спільного наказу МОЗ "Про затвердження Примірного переліку захворювань і станів, за яких медична допомога надається у закладах третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, та видів високоспеціалізованих медичних процедур високої складності" <<Завантажити>>

30.07.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Нормативів забезпеченості мережею амбулаторій – підрозділів центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" <<Завантажити>>

29.07.2013. Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ревматоїдному артриті" <<Завантажити>>

26.07.2013. Проект наказу МОЗ України "Про удосконалення анестезіологічної та інтенсивної допомоги дитячому населенню України " <<Завантажити>>

26.07.2013. Проект спільного наказу "Про удосконалення організації відбору інвалідів та дітей-інвалідів для проведення операції з імплантаційного слухопротезування" <<Завантажити>>

24.07.2013. Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" <<Завантажити>>

19.07.2013. Проект постанови КМУ "Питання удосконалення декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів" <<Завантажити>>

18.07.2013. Проект постанови КМУ "Про внесення зміни до Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну" <<Завантажити>>

18.07.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів" <<Завантажити>>

18.07.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Положення про Реєстр дорослих, які хворіють на цукровий діабет" <<Завантажити>>

16.07.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Гігієнічних вимог до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих показників їх якості" <<Завантажити>>

12.07.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку перевірки заяви та документів, поданих для отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)" http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130712_0.html

12.07.2013. Проект наказу МОЗ України "Про Порядок видачі атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей" <<Завантажити>>

12.07.2013. Проект постанови КМУ "Про внесення змін до Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда" <<Завантажити>>

11.07.2013. Проект наказу МОЗ України "Про моніторинг клінічних індикаторів якості медичної допомоги" <<Завантажити>>

10.07.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку видачі висновку лікарсько-консультативною комісію закладу охорони здоров'я про наявність у батька, матері дитини тривалої хвороби, яка перешкоджає виконанню батьківських обов'язків та форми висновку" <<Завантажити>>

10.07.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження форми висновку лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу та Інструкції про порядок його надання" <<Завантажити>>

09.07.2013. Проект постанови КМУ "Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують" <<Завантажити>>

08.07.2013. Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2012 року № 394" <<Завантажити>>

05.07.2013. Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів" <<Завантажити>>

05.07.2013. Проект постанови КМУ "Про затвердження державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року" <<Завантажити>>

04.07.2013. Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" <<Завантажити>>

02.07.2013. Проект проект наказу Міністерства охорони здоров'я України та Національної академії медичних наук України "Про систему кардіологічної допомоги у закладах охорони здоров'я України" <<Завантажити>>

01.07.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при геморагічному інсульті" <<Завантажити>>

27.06.2013. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro" <<Завантажити>>

20.06.2013. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу" <<Завантажити>>

20.06.2013. Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів до їх випуску у вільний обіг на митну територію України" <<Завантажити>>

20.06.2013. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну" <<Завантажити>>

18.06.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Положення про Реєстр пацієнтів, які хворіють на спадковий дефіцит факторів коагуляції крові" <<Завантажити>>

17.06.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги дітям при гемофілії А, гемофілії В, хворобі Віллебранда" <<Завантажити>>

13.06.2013. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення інвентаризації обладнання в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу" <<Завантажити>>

12.06.2013. Проект постанови Кабінету Міністрів України"Про деякі питання закупівлі за рамковими угодами лікарських засобів та виробів медичного призначення" <<Завантажити>>

07.06.2013. Проект спільного наказу "Про здійснення обстеження для визначення віку дитини, яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту " <<Завантажити>>

31.05.2013. Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" <<Завантажити>>

31.05.2013. Проект закону України "Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби" <<Завантажити>>

31.05.2013. Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення зміни до Порядку проведення галузевої атестації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів" <<Завантажити>>

31.05.2013. Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку припинення дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб" <<Завантажити>>

31.05.2013. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я" <<Завантажити>>

29.05.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб хворих на діабет типу ІІ та порівняльних (референтних) цін на такі засоби" <<Завантажити>>

29.05.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та порівняльних (референтних) цін на такі засоби" <<Завантажити>>

29.05.2013. Проект спільного наказу МОЗ України "Про організацію та роботу служби функціональної діагностики у закладах охорони здоров’я України" <<Завантажити>>

29.05.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі з елевацією сегмента ST" <<Завантажити>>

28.05.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Гігієнічних вимог до м'яса птиці та окремих показників його якості" <<Завантажити>>

28.05.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Параметрів безпечності м'яса птиці" <<Завантажити>>

28.05.2013. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів" <<Завантажити>>

24.05.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку госпіталізації дітей у дитячі психіатричні відділення закладів охорони здоров’я" <<Завантажити>>

23.05.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Концептуальних засад щодо удосконалення надання психіатричної допомоги дітям" <<Завантажити>>

22.05.2013. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції державної політики у сфері забезпечення населення лікарськими засобами, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, сильнодіючі та отруйні речовини, недопущення їх витоку у незаконний обіг, а також протидії поширенню наркоманії на 2014 - 2015 роки" <<Завантажити>>

18.05.2013. Проект наказу "Уніфікований клінічний протокол екстренної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дітям, хворим на гемофілію А, гемофілію В, хворобу Віллебранда" <<Завантажити>>

17.05.2013. Повідомлення про оприлюднення проекту спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України <<Завантажити>>

15.05.2013. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Питання удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою" <<Завантажити>>

15.05.2013. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб хворих на діабет типу ІІ" <<Завантажити>>

14.05.2013. Проект наказу МОЗ України "Про організацію клініко–експертної оцінки якості медичної допомоги" <<Завантажити>>

13.05.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Гігієнічного нормативу "Критерії оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку" <<Завантажити>>

30.04.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах" <<Завантажити>>

29.04.2013. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про забезпечення бланками листка тимчасової непрацездатності" <<Завантажити>>

24.04.2013. Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" <<Завантажити>>

22.04.2013. Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів" <<Завантажити>>

16.04.2013. Проект постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765" <<Завантажити>>

15.04.2013. Проект наказу МОЗ України "Про забезпечення хворих, що перенесли або готуються до трансплантації органів, препаратами імуносупресивної дії та виробами медичного призначення " <<Завантажити>>

10.04.2013. Проект постанови КМУ "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення" <<Завантажити>>

10.04.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження форм первинно облікової документації та порядку їх обліку, знищення (зіпсування або пошкодження), повернення" <<Завантажити>>

08.04.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей" <<Завантажити>>

02.04.2013. Проект постанови КМУ "Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну" <<Завантажити>>

02.04.2013. Проект постанови КМУ "Про внесення змін до Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування" <<Завантажити>>

29.03.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів" <<Завантажити>>

29.03.2013. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку віднесення харчових продуктів до категорії харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів і дієтичних добавок, та їх державно реєстрації <<Завантажити>>

28.03.2013. Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів" <<Завантажити>>

27.03.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку перевірки перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів" <<Завантажити>>

27.03.2013. Проект наказу МОЗ "Про затвердження Державних санітарних норм і правил "Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу" <<Завантажити>>

21.03.2013. Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" <<Завантажити>>

19.03.2013. Проект Закону України "Про медичні вироби" <<Завантажити>>

12.03.2013. Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про визначення понять "великі" та "особливо великі" розміри фальсифікованих лікарських засобів" <<Завантажити>>

11.03.2013. Проект наказу "Про удосконалення офтальмологічної допомоги населенню України" <<Завантажити>>

07.03.2013. Проект наказу "Про затвердження визначень випадку інфекційного та паразитарного захворювань" <<Завантажити>>

07.03.2013. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 2 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів" <<Завантажити>>

06.03.2013. Проект наказу"Про внесення змін до Переліку анатомічних утворень, тканин їх компонентів та фрагментів і фетальних матеріалів, дозволених до вилучення у донора - трупа і мертвого плоду людини" <<Завантажити>>

05.03.2013. Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360" <<Завантажити>>

27.02.2013 Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів, які використовуються, виробляються або пропонуються до застосування в медичній практичц в Україні" <<Завантажити>>

27.02.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку віднесення харчових продуктів до категорії харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів і дієтичних добавок, та їх державної реєстрації" <<Завантажити>>

26.02.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу, що стосується лікарського засобу" <<Завантажити>>

26.02.2013. Проект Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" <<Завантажити>>

25.02.2013. Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку перевірки перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів" <<Завантажити>>

20.02.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Ліцензійних Умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів" <<Завантажити>>

20.02.2013. Проект Закону України "Про вироби медичні" <<Завантажити>>

15.02.2013. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 19" <<Завантажити>>

15.02.2013. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки" <<Завантажити>>

14.02.2013. Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2009 року № 370" <<Завантажити>>

13.02.2013. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України"Про схвалення Концепції розвитку ядерної медицини на 2013 - 2017 роки" <<Завантажити>>

13.02.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Ліцензійних Умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів" <<Завантажити>>

13.02.2013. Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360" <<Завантажити>>

07.02.2013 Проект Закону України "Про медичні вироби" <<Завантажити>>

05.02.2013 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку створення та обліку електронних ресурсів МОЗ та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МОЗ" <<Завантажити>>

30.01.2013. Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" <<Завантажити>>

30.01.2013. Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Порядку навчання медичних працівників методам проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів <<Завантажити>>

30.01.2013. Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України від 4 липня 2012 року № 5038-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення терміна "активний фармацевтичний інгредієнт" <<Завантажити>>

25.01.2013. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Регламенту (Інформаційної картки) з декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, та ведення від <<Завантажити>>

25.01.2013. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 340" <<Завантажити>>

23.01.2013 Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі" <<Завантажити>>

23.01.2013 Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" <<Завантажити>>

18.01.2013 Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" <<Завантажити>>

16.01.2013 Проект наказу"Про затвердження Порядку застосування ксенотрансплантатів" <<Завантажити>>

14.01.2013 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів" <<Завантажити>>

14.01.2013 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів" <<Завантажити>>

14.01.2013 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку перевірки перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів" <<Завантажити>>

11.01.2013 Проект Указу Президента України "Провнесення змін до Положення про Міністерство охорони здоров'я України"

11.01.2013 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліків органів ліцензування та документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" <<Завантажити>>

10.01.2013 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Настанови "Лікарські засоби. Належна аптечна практика"" <<Завантажити>>

02.01.2013 Проект наказу МОЗ України " Про Порядок видачі атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей" <<Завантажити>>

02.01.2013 Проект наказу МОЗ України "Про взаємодію МОЗ України з Державним підприємством "Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України" <<Завантажити>>

28.12.2012 Проекту наказу МОЗ України "Про затвердження п'ятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності" <<Завантажити>>

27.12.2012 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів служби крові" <<Завантажити>>

27.12.2012 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Концепції інформатизації сфери охорони здоров'я України" <<Завантажити>>

26.12.2012 Проект наказу МОЗ України "про заходи щодо запровадження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення закладів охорони здоров'я" <<Завантажити>>

18.12.2012 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів" <<Завантажити>>

13.12.2012 Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до пункту 2 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 липня 2012 року № 534" <<Завантажити>>

04.12.2012 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку скринінгу донорської крові та її компонентів на гемотрансмісивні інфекції" <<Завантажити>>

30.11.2012 Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 12 грудня 2006 року № 818" <<Завантажити>>

26.11.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 340" <<Завантажити>>

26.11.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 року № 793" <<Завантажити>>

23.11.2012 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Методичних рекомендацій "Неспецифічна профілактика трансмісивних природно-вогнищевих інфекцій, що передаються іксодовими кліщами" <<Завантажити>>

22.11.2012 Проект наказу "Про затвердження Державних санітарних норм і правил "Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини" <<Завантажити>>

21.11.2012 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Змін та доповнень до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та ..." <<Завантажити>>

14.11.2012 Проект наказу МОЗ України "Про заходи щодо діагностики та профілактики захворювань на гранулоцитарний анаплазмоз людини" <<Завантажити>>

09.11.2012 Проект наказу "Про затвердження методичних вказівок "Методи виділення та ідентифікації сальмонел" <<Завантажити>>

09.11.2012 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження порядку сертифікації якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі та підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються" <<Завантажити>>

09.11.2012 Проект наказу Про затвердження протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки)" <<Завантажити>>

07.11.2012 Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02.02.2011 № 49" <<Завантажити>>

26.10.12 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Методичних рекомендацій з розробки локального формуляра лікарських засобів" <<Завантажити>>

24.10.12 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розв <<Завантажити>>

24.10.12 Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360" <<Завантажити>>

22.10.12 Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29 липня 2003 р. № 538" <<Завантажити>>

19.10.12 Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження господарської діяльності з медичної практики" <<Завантажити>>

10.10.2012 Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги "Реабілітація дітей з церебральним паралічем та іншими органічними ураженнями головного мозку, які супроводжуються руховими порушеннями" <<Завантажити>>

08.10.2012 Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про визначення понять "великі" та "особливо великі" розміри фальсифікованих лікарських засобів" <<Завантажити>>

04.10.2012 Проект наказу МОЗ України "Про внесення зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" <<Завантажити>>

27.09.2012 Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2000 року №226 «Про затвердження нормативно-правових документів з питань трансплантації" <<Завантажити>>

25.09.2012 Проект наказу "Про внесення змін до Переліку тканин і клітин людини, з якими дозволена діяльність банків пуповинної крові, інших тканині клітин людини" <<Завантажити>>

25.09.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 р. № 536" <<Завантажити>>

25.09.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я населення ... <<Завантажити>>

24.09.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 621" <<Завантажити>>

24.09.2012 Проект Закону "Про особливості діяльності закладів охорони здоров'я України <<Завантажити>>

24.09.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. № 641" <<Завантажити>>

18.09.2012 Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" <<Завантажити>>

13.09.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою" <<Завантажити>>

06.09.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Типового положення про управління охорони здоров'я обласної, Севастопольської міської державної адміністрації та Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адмініст..." <<Завантажити>>

04.09.2012 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм заяв про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб ..." <<Завантажити>>

30.08.2012 Проект Концепції гуманітарного розвитку України до 2020 року <<Завантажити>>

29.08.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. №19" <<Завантажити>>

28.08.2012 Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19 липня 2005 року № 360" <<Завантажити>>

23.08.12 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955" <<Завантажити>>

22.08.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 5 переліку органів ліцензування"<<Завантажити>>

21.08.2012 Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України" <<Завантажити>>

21.08.2012 Проект Указу Президента України "Про внесення змін до Положення про Державну службу України з лікарських засобів, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 440"<<Завантажити>>

21.08.2012 Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" <<Завантажити>>

21.08.2012 Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами"<<Завантажити>>

16.08.2012 Проект наказу МОЗ "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 12 грудня 2006 року № 818" <<Завантажити>>

10.08.2012 Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02.02.2011 № 49" <<Завантажити>>

31.07.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. №19"<<Завантажити>>

30.07.2012 Проект Закону України "Про інформацію для споживачів стосовно харчових продуктів"<<Завантажити>>

26.07.2012 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження опитувальних листів для моніторингових візитів та інструкцій щодо їх заповнення"<<Завантажити>>

26.07.2012 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження форм первинної облікової документації і форм звітності з хіміорезистентного туберкульозу та інструкцій щодо їх заповнення"<<Завантажити>>
24.07.2012 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Положення про порядок ведення бази даних обліку забезпечення та використання закладами охорони здоров'я бланків Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, форма№ 083/о (облікова)" <<Завантажити>>

24.07.2012 Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України "Про внесення змін до наказу МОЗ України та МВС України від 05.06.2000 № 124/345"<<Завантажити>>

24.07.2012 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку навчання медичних працівників методам проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів"<<Завантажити>>

17.07.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955"<<Завантажити>>

13.07.2012 Проект Закону України "Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"<<Завантажити>>

13.07.2012 Проект Закону України Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"...<<Завантажити>>

12.07.2012 Проект наказу МОЗ України та Мінприроди України "Про внесення змін до наказу МОЗ та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України "Про затвердження Переліку та форми подання відомостей, що включаються до Державного кадастру природних.."<<Завантажити>>

11.07.2012 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку ведення Національного електронного реєстру хворих на туберкульоз"<<Завантажити>>

09.07.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 621"<<Завантажити>>

09.07.2012 Проект Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. № 641"<<Завантажити>>

07.07.2012 Проект наказу МОЗ "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів, розроблених на засадах доказової медицини, за темою "туберкульоз"<<Завантажити>>

07.07.2012 Проект наказу МОЗ "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при бронхіальній астмі "<<Завантажити>>

06.07.2012 Проект наказу МОЗ України "Про порядок контролю якості медичної допомоги" <<Завантажити>>

02.07.2012 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку ввезення на територію України незареєстрованих медичної техніки та виробів медичного призначення"<<Завантажити>>

02.07.2012 Проект постанови КМУ "Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством)"<<Завантажити>>

27.06.2012 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження змін до Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі"<<Завантажити>>

27.06.2012 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту і азбестовмісних матеріалів"<<Завантажити>>

27.06.2012 Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14.05.2003 № 210" <<Завантажити>>

19.06.2012 Проект постанови КМУ "Про внесення зміни до пункту 2 Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги"<<Завантажити>>

19.06.2012 Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 26.04.2011 № 237"<<Завантажити>>

18.06.2012 ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту наказу МОЗ України "Про внесення зміни до наказу МОЗ України від 19.07.2005 № 360" <<Завантажити>>

18.06.2012 Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188"<<Завантажити>>

14.06.2012 Проект постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765"<<Завантажити>>

08.06.2012 Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" <<Завантажити>>

08.06.2012 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів" <<Завантажити>>

08.06.2012 Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" спрямовано на покращення забезпечення сіл<<Завантажити>>

07.06.2012 Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку роздрібної торгівлі лікарськими засобами медичними працівниками фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктів, дільничних лікарень, амбулаторій, амбулаторій загальної практики <<Завантажити>>

05.06.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів" <<Завантажити>>

05.06.2012 Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" <<Завантажити>>

01.06.2012 Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" <<Завантажити>>

24.05.2012 Проект наказу МОЗ України "Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України" <<Завантажити>>

23.05.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про Державний реєстр лікарських засобів" <<Завантажити>>

21.05.2012 Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 26.08.2005 № 426" <<Завантажити>> 17.05.2012 Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до наказу МОЗ від 23.09.2009 № 690" <<Завантажити>>

17.05.2012Проект Інструкції з ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров'я <<Завантажити>>

16.05.2012 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження змін до наказу МОЗ України від 04.11.2011 № 755"<<Завантажити>>

16.05.2012 Проект наказу МОЗ України "Порядок розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою"<<Завантажити>>

16.05.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про членство Державної служби України з лікарських засобів в міжнародній системі співробітництва фармацевтичних інспекцій (РIC/S)"<<Завантажити>>

16.05.2012 Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та стосовно визначення терміна "активний фармацевтичний інгредієнт")<<Завантажити>>

10.05.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів" <<Завантажити>>

10.05.2012 Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо створення електронного реєстру пацієнтів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" <<Завантажити>>

10.05.2012 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку контролю правильності видачі листків непрацездатності" <<Завантажити>>

10.05.2012 Проект наказу МОЗ України "Про деякі питання заборони рекламування лікарських засобів" <<Завантажити>>

08.05.2012 Проект наказу МОЗ "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при раку шийки матки" <<Завантажити>>

08.05.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. №19" <<Завантажити>>

08.05.2012 Проект наказу МОЗ "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному обструктивному захворюванні легень" <<Завантажити>>

04.05.2012. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 р. № 536" <<Завантажити>>

03.05.2012. Проект наказу МОЗ "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" <<Завантажити>>

03.05.2012. Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про визначення понять "невеликі", "великі" та "особливо великі" розміри фальсифікованих лікарських засобів" <<Завантажити>>

25.04.2012. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про проведення пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для хворих на гіпертонічну хворобу" - <<Завантажити>>

17.04.2012. Проект наказу МОЗ "Про затвердження протоколів діагностики та лікування захворювань органів травлення у дітей" - <<Завантажити>>

17.04.2012. Проект наказу МОЗ "Про затвердження уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги дітям з ювенільним артритом" - <<Завантажити>>

13.04.2012. Проект наказу МОЗ України "Про запровадження спеціального позначення лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, що закуповуються за рахунок бюджетних коштів" - <<Завантажити>>

12.04.2012. Проект регуляторного акту - постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством)" - <<Завантажити>>

11.04.2012. Проект спільного наказу МОЗ України та НАМН України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку проведення аудиту мережі закладів охорони здоров’я вторинного (спеціалізованого) та третинного (високоспеціалізованого) рівнів надання медичної..." - <<Завантажити>>

10.04.2012. Проект наказу МОЗ "Про надання медичної допомоги дітям з інфекційними захворюваннями " - <<Завантажити>>

10.04.2012. Проект наказу МОЗ "Про подальший розвиток дитячої імунології в Україні" - <<Завантажити>>

10.04.2012. Проект наказу МОЗ "Про удосконалення отоларингологічної допомоги дітям в Україні" - <<Завантажити>>

10.04.2012. Проект наказу МОЗ "Про затвердження клінічних настанов з діагностики та лікування акне та атопічного дерматиту" - <<Завантажити>>

10.04.2012. Проект наказу МОЗ "Про подальший розвиток та удосконалення лікувально-профілактичної допомоги дітям з алергічними захворюваннями" - <<Завантажити>>

10.04.2012. Проект наказу МОЗ "Про удосконалення медичної допомоги дітям з захворюваннями органів дихання" - <<Завантажити>>

10.04.2012. Проект наказу МОЗ "Про удосконалення надання хірургічної допомоги дітям в Україні" - <<Завантажити>>

09.04.2012. Проект Закону України "Про новітні харчові продукти" - <<Завантажити>>

06.04.2012. Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної реалізації (торгівлі)" - <<Завантажити>>

06.04.2012. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів" - <<Завантажити>>

05.04.2012. Проект наказу "Про затвердження Інструкції з діагностики смерті мозку, визначення моменту припинення реанімаційних заходів та визнання людини померлою" - <<Завантажити>>

05.04.2012. Проект Концепції вдосконалення психіатричної допомоги дітям в Україні - <<Завантажити>>

05.04.2012. Проект наказу МОЗ України "Про механізми запровадження Етичного кодексу фармацевтичного працівника України" - <<Завантажити>>

30.03.2012Проект наказу МОЗ України "Про деякі питання заборони рекламування лікарських засобів" <<Завантажити>>

29.03.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про проведення пілотного проекту щодо запровадження системи державного регулювання цін на лікарські засоби для хворих на гіпертонічну хворобу" <<Завантажити>>

27.03.2012 Проект наказу МОЗ України "Про забезпечення бланками листка тимчасової непрацездатності" <<Завантажити>>

23.03.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. №19" <<Завантажити>>

23.03.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 р. № 73 і від 26 травня 2005 р. № 376 <<Завантажити>>

22.03.2012 Проект постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2011 № 932" <<Завантажити>>

16.03.2012 Проект Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми "Здоров'я - 2020: український вимір" <<Завантажити>>
      * Додатки<<Завантажити>>

16.03.2012 Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 26.04.2011 № 237" <<Завантажити>>

16.03.2012 Проект наказу МОЗ України "Про внесення зміни до наказу МОЗ України від 19.07.2005 № 360" <<Завантажити>>

16.03.2012 Проект Концепції створення якісної системи надання допомоги хворим на рідкісні захворювання в Україні <<Завантажити>>

15.03.2012Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" <<Завантажити>>
      * Додатки<<Завантажити>>

      * Проект <<Завантажити>>

07.03.2012 Проект наказу МОЗ "Про організацію паліативної допомоги" <<Завантажити>>
      * Додатки<<Завантажити>>

06.03.2012 Проект наказу МОЗ "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів, розроблених на засадах доказової медицини, з медичної допомоги при цукровому діабеті ІІ типу" Статус: Проект - громадське обговорення <<Завантажити>>
      * Додатки<<Завантажити>>

06.03.2012 Проект наказу МОЗ "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів, розроблених на засадах доказової медицини, з медичної допомоги при лімфомах" Статус: Проект - громадське обговорення <<Завантажити>>
      * Додатки<<Завантажити>>

06.03.2012 Проект наказу МОЗ "Про внесення змін до наказу МОЗ від 30.10.2002 № 391" Статус: Проект - громадське обговорення <<Завантажити>>
      * Додатки<<Завантажити>>

06.03.2012 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи" <<Завантажити>>

01.03.2012 Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку перевірки перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" <<Завантажити>>
      * Додатки<<Завантажити>>

28.02.2012 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання послуг з харчування громадян у закладах охорони здоров'я, операції з яких звільняються від обкладення податком на додану вартість" <<Завантажити>>

24.02.2012 Проект постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2010 р. № 906" <<Завантажити>>
      * Додатки<<Завантажити>>

13.02.2012 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі на засадах доказової медицини" <<Завантажити>>

06.02.2012 Проект наказу МОЗ України "Про механізми запровадження Етичного кодексу фармацевтичного працівника України" <<Завантажити>>
      * Додатки<<Завантажити>>

27.01.2012 Проект наказу МОЗ "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів, розроблених на засадах доказової медицини" (інсульт) <<Завантажити>>

27.01.2012 Проект наказу МОЗ "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів, розроблених на засадах доказової медицини" (АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ) <<Завантажити>>
      * Додатки<<Завантажити>>

27.01.2012 Проект наказу МОЗ "Про затвердження та впровадження стандартів з клінічного управління ризиками та безпеки медичної допомоги" <<Завантажити>>
      * Додатки<<Завантажити>>

24.01.2012 Проект плану заходів з реалізації ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" <<Завантажити>>

13.01.2012 Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Переліку медичних виробів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації) в Україні" <<Завантажити>>
      * Додатки<<Завантажити>>

13.01.2012 Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Переліку медичних виробів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації) в Україні" <<Завантажити>>
      * Додатки<<Завантажити>>

12.01.2012Проект Закону України ""Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" <<Завантажити>>

12.01.2012Проект Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (щодо ліцензування імпорту лікарських засобів)" <<Завантажити>>

12.01.2012Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" (стосовно визначення терміна "активні фармацевтичні інгредієнти") <<Завантажити>>

12.01.2012 Проект адаптованої клінічної настанови "Диспепсія" Проект наказу МОЗ "Про затвердження та впровадження уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги "Диспепсія" <<Завантажити>>
      * Протокол 1<<Завантажити>>
      * Протокол 2<<Завантажити>>

03.01.2012 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України" <<Завантажити>>
      * Додатки<<Завантажити>>

03.01.2012 Проект наказу МОЗ України "Про оптимізацію та удосконалення системи експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому післяаварійному..." <<Завантажити>>
      * Додатки<<Завантажити>>

03.01.2012 Проект наказу МОЗ України "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів, розроблених на засадах доказової медицини, з медичної допомоги при відмові від тютюнопаління" <<Завантажити>>
      * Додатки<<Завантажити>>

03.01.2012 Проект наказу МОЗ України "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ЩОДО ХВОРОБ, ПРИ ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ВСТАНОВЛЕНО ПРИЧИННИЙ ЗВ'ЯЗОК З ДІЄЮ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ІНШИХ ШКІДЛИВИХ ЧИННИКІВ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБІЛЬСЬКІЙ АЕС" <<Завантажити>>
      * Додатки<<Завантажити>>

Офіційний сайт Управління охорони здоров'я Чернігівскьї обласної державної адміністрації

Copyright © 2008 adprinc  E-MAIL Розробка сайтів