Меню
 
Головна arrow Новини
Підсумки роботи медичної галузі Чернігівщини за 2011 рік та пріоритетні напрямки діяльності у році нинішньому обговорили учасники розширеного засідання колегії Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 29 лютого 2012 року.

У роботі колегії взяли участь начальники відділів і головні спеціалісти УОЗ, начальник управління Чернігівської міської ради, керівники обласних медичних закладів, головні лікарі ЛПЗ м.Чернігова, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ, головний лікар Прилуцького спецбудинку дитини «Надія», директори медичних коледжів, училищ, головні лікарі обласних дитячих санаторіїв, голови профспілкових комітетів медичних закладів області.

Покращення стану здоров’я населення області та забезпечення рівного доступу громадян до якісної кваліфікованої медичної допомоги – таке завдання ставили перед собою медики Чернігівщини у минулому році. Наскільки їм це вдалося зробити – доповіла начальник Управління охорони здоров’я ОДА Галина Василькова. В детальному аналізі підсумків роботи галузі охорони здоров’я за 2011 рік зазначалось, що працівники системи охорони здоров’я Чернігівщини змушені працювати в умовах поглиблення демографічної кризи. На від’ємний приріст населення, в першу чергу, впливає підвищення рівня смертності населення (з 14,8 на 1000 населення у 1990 році – до 18,5 на 1000 населення у 2010 році) та зменшення народжуваності (з 10,9 на 1000 населення у 1990 році – до 9,3 на 1000 населення у 2011 році).

У 2011році народилося 10 134 дитини, у розрахунку на кожну тисячу жителів області народжуваність склала 9,3 немовлят, проти 9,2 у 2010 році. Підвищення рівня народжуваності спостерігається в м.м. Ніжині (11,3), Чернігові (10,4), Прилуки (10,3), Носівському (10,8), Бобровицькому (10,1) та Семенівському (9,9) районах. Протягом 2011 року в області померло 19 877 чол., що на 1414 осіб (6,6%) менше, ніж у 2010 році.

Структура основних причин загальної смертності населення області протягом останніх років залишається, в основному, без змін. Так, хвороби системи кровообігу, травми, отруєння та нещасні випадки, злоякісні новоутворення, хвороби органів дихання, хвороби органів травлення склали 95,7% всіх причин смертності населення області у 2011 році. На першому місці залишаються хвороби системи кровообігу, які складають 74,6% , друге місце посідають злоякісні новоутворення - 10,3% , третє – травми, отруєння та інші нещасні випадки 6,2% .

Одним із завдань Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки, проголошених Президентом України В.Ф. Януковичем є проведення реформування галузі охорони здоров’я. Мета реформи – поліпшення здоров’я населення, забезпечення рівного і справедливого доступу всіх членів суспільства до медичних послуг і головне – належна якість медичної допомоги.

У системі медичної допомоги області функціонує 901 медичний заклад різного типу у т.ч. 35 обласних, 13 міських медичних закладів, 22 центральні районні лікарні, 14 районних лікарень, 22 сільські дільничні лікарні, 98 лікарських амбулаторій , 697 фельдшерсько-акушерських пунктів.

Мережа закладів та установ охорони здоров’я області за звітний період зазнала реорганізації, яка проводилася на первинному рівні: 4 ДЛ реорганізовані в ЛА, 6 ЛА реорганізовані у ФАПи та ФП. Крім того протягом року проводилося укрупнення малопотужних ЛПЗ, що дало можливість забезпечити населення більш якісною медичною допомогою.

Кадрове забезпечення галузі охорони здоров’я області залишається складним. Загальна кількість лікарів на 01.01.2012 р. становить 3832, або 35,2 на 10 тис. населення, забезпеченість середнім медичним персоналом 108,4 на 10 тис. населення. Викликає занепокоєння укоплектованість медичними працівниками закладів сільської місцевості. Так, з 94 СЛА не забезпечені лікарями 45 (46,9%). Повністю укомплектовані лікарськими кадрами СЛА лише в Бобровицькому, Ніжинському та Чернігівському районах. З 697 ФАПів та ФП 82 (11,8%) не укомплектовані жодним медичним працівником.

На розширеному засіданні колегії наголошувалось, що пріоритетним напрямком розвитку галузі залишається охорона материнства та дитинства.

В області активно впроваджуються сучасні перинатальні технології, розширюється мережа закладів, які мають статус «Лікарня доброзичлива до дитини». У 2011 році на дане звання атестовані Ніжинський пологовий будинок, Борзнянська, Ічнянська, Куликівська ЦРЛ, Прилуцькі центральна міська та дитяча міська лікарні. В «Лікарнях, доброзичливих до дитини» народилося 82,0% від усіх народжених в пологових стаціонарах області (Україна 9 міс. 2011 року - 63%).

У 2011 році продовжувалась робота по забезпеченню рододопоміжних та дитячих закладів сучасною медичною апаратурою. Для оснащення закладів витрачено 447,74 тис грн. із державного бюджету та 971,9 тис. грн. з місцевого бюджету та інших джерел фінансування. Придбано 2 інкубатори, реанімаційний комплекс, операційний лапароскоп, 3 монітори пацієнта, 26 інфузійних насосів, спірометричний діагностичний комплекс та інше обладнання.

Відомо, що показники материнської та немовлячої смертності є індикаторами соціально-економічного благополуччя країни, а їх зменшення входить до основних Цілей розвитку Тисячоліття, визначених ООН.

Управлінням охорони здоров’я щорічно розробляється план «Комплексних заходів щодо попередження випадків материнської смертності, зниження мертвонароджуваності та смертності дітей віком до 1 року в Чернігівській області». Протягом останніх двох років (2010 – 2011р.р.) вдалося стабілізувати рівень немовлячої смертності на рівні 8,0 на 1 тисячу народжених живими (Україна 11 міс. 2011 р. – 9,06‰). У порівнянні з 2009 р. показник смертності дітей 1-го року життя зменшився на 19,2%.

Вживалися заходи щодо реалізації галузевих програм: «Підтримка грудного вигодовування», «Про¬філактика вертикальної трансмісії ВІЛ від матері до дитини», «Програма імунопрофілактики населення» та обласної програми «Репродуктивне здоров’я населення Чернігів¬ської області на 2008-2015 роки».

У серпні 2011 року на базі обласної дитячої лікарні за сприянням дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ відкрито відділення медико-соціальної допомоги для підлітків та молоді «Клініка, дружня до молоді». Даний підрозділ є другим закладом такого напрямку в області. Це заклади, які надають медико-соціальну та психологічну допомогу дітям і молоді на основі дружнього до них підходу на принципах доступності, добровільності, доброзичливості, конфіденційності, анонімності та не осудливого ставлення до відвідувачів. Дані заклади активно співпрацюють з центрами соціальних служб, закладами охорони здоров’я та освіти.

Питання соціального захисту прав дітей і в першу чергу дітей-інвалідів, знаходиться на постійному контролі обласної державної адміністрації. Станом на 01.01.2012 р. в області проживає 3871 дитина-інвалід. З них вперше інвалідність у 2011 році встановлена 533 дітям.

Медико-соціальну реабілітацію дітей-інвалідів в області здійснює Центр медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Відродження». Протягом 2011 року у Центрі медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів пройшли 4 курси реабілітації 726 дітей, з них 684 (94,5%) дітей-інвалідів. В стаціонарі центру «Відродження» проліковано 536 дітей, з яких 148 (27,6%) дітей-інвалідів.

У Прилуцькому будинку дитини «Надія», який підпорядкований управлінню охорони здоров’я, працює група ранньої медико-соціальної реабілітації, де в 2011 році пройшли реабілітацію 109 дітей, із них 22 дітей з обмеженими можливостями (у 2010 р. 126 та 28 дітей відповідно).

Профілактичними медичними оглядами у 2011 році охоплено – 98,25% дітей (2010р. – 98,68%). Своєчасне обстеження дозволило виявити групу дітей, яким було показано проведення комплексних заходів з оздоровлення.

На колегії зазначалось, що в області функціонує 127 закладів, де надається медична допомога на засадах загальної практики-сімейної медицини, з них 114 (89,8%) працюють в сільській місцевості, 52 (40,9%) є самостійними амбулаторіями ЗПСМ.

Сімейні лікарі надають медичну допомогу 49,7% населення області (понад 541 тисячі), в т.ч. більш ніж 58 тисячам дитячого населення (10,8%). На селі медичну допомогу на засадах сімейної медицини отримують 78,6% сільського населення.

Зареєстровано 247,75 штатних посад сімейних лікарів, з них 136,25 (55,0%) - на селі. Медичну допомогу надає 252 сімейних лікаря, з них 53 лікаря обіймають посаду головного лікаря СЛА. Впровадження сімейної медицини дало змогу зменшити кількість звернень до вузьких спеціалістів на 3,8%, зменшити рівень госпіталізації на 6,8%.

Протягом 2011 року на туберкульоз в області захворіло 722 особи, що на 27 осіб менше, ніж у 2010-му році, в лікувальних закладах під медичним наглядом перебуває 2404 ВІЛ-інфікованих. На жаль, минулого року значно зріс показник захворюваності населення на онкологічні недуги, погіршилися показники ранньої діагностики онкопатологій лікарями загальної мережі, також зросла смертність від злоякісних новоутворень. Разом із тим, покращилися показники лікування онкологічних хвороб.

Окреме місце у розвитку медицини Чернігівщини займає питання створення на території області 7 госпітальних округів. А, враховуючи, що будь-яку хворобу легше попередити, ніж лікувати, тому основне завдання медиків області у 2012 році – активізація профілактичного напрямку розвитку медицини.


Прес-служба Управління охорони здоров»я облдержадміністрації

Начальник управління
Г.М.Василькова
Офіційний сайт Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

Copyright © 2008 adprinc  E-MAIL Розробка сайтів