Меню
 
Головна arrow Новини
Ближче до особливих пацієнтів: з 1 листопада в Україні розпочалася інформаційна кампанія щодо збереження та підтримки психічного здоров’я громадян.

Враховуючи соціальну, економічну, суспільно-політичну кризу, якими характеризується теперішній стан життєдіяльності людства, принципи збереження психічного здоров’я все частіше набувають особливої актуальності. Причому, вони загострюються саме останнім часом, коли світ розвивається на тлі поширення коронавірусної інфекції, яка вже понад півтора року набула властивостей пандемії.

Загалом психічне здоров’я – це рівень психологічного добробуту, що характеризується не тільки відсутністю психічних захворювань, а і таких чинників, що забезпечують загальне функціонування організму людини, її здатність жити і працювати у суспільстві водночас для себе і для наступних поколінь.

Відтак Всесвітня організація охорони здоров’я визначає 7 головних компонентів психічного здоров’я:

• усвідомлення постійності та ідентичності свого фізичного і психічного «Я»;

• постійність і однаковість переживань в однотипних ситуаціях;

• критичне ставлення до себе і своєї діяльності;

• адекватність психічних реакцій впливу середовища;

• здатність керувати своєю поведінкою відповідно до встановлених норм;

• планування власної життєдіяльності і реалізація її;

• здатність змінювати свою поведінку залежно від зміни життєвих обставин.

В Україні спостереження за людьми з розладами психіки, призначення їм лікування та реабілітації покладено на лікарів-психіатрів. Але і сімейні лікарі не можуть стояти осторонь цієї проблеми, адже первинне звернення з приводу тих чи інших психічних проблем можуть бути виявлені саме лікарем первинної ланки.

Згідно з принципами реформування вітчизняної медичної галузі, Міністерство охорони здоров’я України, Національна служба здоров’я запровадили низку новацій, що здатні наблизити спеціалізовану (психіатричну) допомогу до населення. Зокрема, йдеться про спрощення отримання людьми з розладами психіки призначених ліків та роботу мобільних мультидисціплінарних психіатричних бригад.

Так, до складу програми «Доступні ліки» для таких пацієнтів нині входять 30 препаратів, 13 з яких – повністю безоплатні. Алгоритм отримання таких медикаментів дуже простий. Для цього необхідно відвідати лікуючого лікаря-психіатра, скласти із ним індивідуальний план лікування , що буде внесений до електронної системи охорони здоров’я. А потім ліки можна отримати у будь-якій аптеці, що має відповідний договір із НСЗУ.

У разі необхідності до співпраці та лікування пацієнта з розладами психіки може бути задіяна мобільна психіатрична бригада. Ця команда має на меті надання спеціалізованої допомоги вдома у пацієнта після завершення гострого перебігу хвороби. Мобільна мультидисциплінарна команда виїжджатиме до пацієнта і надаватиме йому допомогу за місцем перебування відповідно до індивідуального плану лікування, складеного у співпраці з лікарем. Щоб отримати послуги за цим пакетом необхідно мати направлення сімейного лікаря, педіатра, з якими підписано декларацію або ж направлення лікаря-психіатра чи лікаря-психіатра дитячого.

Безоплатними для пацієнта будуть такі медичні послуги:

• психіатричний огляд та допомога;

• індивідуальний план лікування і реабілітації - із залученням самого пацієнта або його законного представника;

• проведення необхідних психодіагностичних тестів в динаміці;

• контроль за станом пацієнта, амбулаторні візити до одужання або стійкої ремісії.

Родичі або законні представники особи з розладами психіки та поведінки можуть розраховувати на психологічну підтримку медиків мобільної бригади. Їх навчать технікам самодопомоги та методам психологічної підтримки. Мобільна команда також визначатиме потребу у фармакотерапії, призначатиме медикаментозне лікування, за потреби, направлятиме на стаціонарне лікування або на отримання паліативної допомоги. Щоб укласти договір на надання мобільної психіатричної допомоги, заклад має відповідати певним вимогам. Насамперед, мати ліцензію на медичну практику за спеціальністю “Психіатрія” або “Дитяча психіатрія”.

До складу мобільної мультидисциплінарної команди мають входити щонайменше 4 особи з переліку:

• лікар-психіатр або лікар-психіатр дитячий;

• лікар-психолог або лікар-психотерапевт або психолог;

• медична сестра;

• фахівець з соціальної роботи або соціальний працівник.

Таким чином, за вимогою часу Україна наближається до європейських стандартів надання психіатричної допомоги тим, хто її потребує. А вітчизняна медична галузь спрямовує зусилля на зручність та безконфліктність її отримання.Офіційний сайт Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

Copyright © 2008 adprinc