Меню
 
Головна arrow Новини
Права медиків і пацієнтів — що необхідно знати

Знати свої права, вміти їх реалізовувати та не боятися відстоювати – це важлива риса сучасної людини – як пацієнта, так і медика.

Генеральна Асамблея ООН ще у 1948 р. прийняла Загальну декларацію прав людини – фундаментальний документ, у якому проголошені невід’ємні права кожної людини, незалежно від раси, статі, мови, релігії, національності, політичних або інших переконань. Більшість країн включають основні положення Декларації у своє базове законодавство.

Стаття 25 Декларації наголошує, що кожна людина має право на медичний догляд. Концепція «здоров’я для всіх» стала ключовим принципом роботи ВООЗ, а також всіх міжнародних та національних інституцій сфери охорони здоров’я.

У центрі системи охорони здоров’я – пацієнт. Він повинен мати доступ до якісної та ефективної медичної допомоги, право самостійно вибирати лікаря та заклад охорони здоров’я. Реалізація цих базових прав пацієнтів і є кінцевою метою реформи охорони здоров’я.

Права пацієнта

Згідно із законодавства України до основних прав пацієнта належать:

- право на доступність у галузі охорони здоров’я;

- право на згоду на медичне втручання та право на відмову від медичного втручання;

- право на свободу вибору в галузі охорони здоров’я;

- право на медичну таємницю;

- право на якісну медичну допомогу;

- право на безпечну медичну допомогу;

- право на запобігання за можливості стражданням і болю;

- право на індивідуальний підхід до лікування;

- право на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я; право на відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю;

- право людини на життя та на повагу до гідності при наданні медичної допомоги;

- право на захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних зі станом здоров’я;

- право на медичні профілактичні заходи.

Права лікарів

Права медичних працівників також визначені законодавством України. До основних прав лікарів належить:

- право на належні умови професійної діяльності;

- право на заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації;

- право здійснювати медичне втручання у виключних випадках без згоди пацієнта та/або його законних представників;

- право на відмову від подальшого ведення пацієнта;

- право на підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- право на вільний вибір апробованих форм, методів і засобів діяльності, впровадження у встановленому порядку сучасних досягнень медичної та фармацевтичної науки і практики;

- право на соціальний захист;

- право на судовий захист.

Що робити при порушенні прав

Якщо ваші права порушують:

- Зверніться із письмовою заявою до головного лікаря медичного закладу.

- Зверніться до Департаменту охорони здоров’я у вашій області.

- Зверніться на гарячу лінію місцевих органів влади.

- Зверніться на урядову лінію за номером 1545.

Джерело: Національна академія медичних наук України

Офіційний сайт Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

Copyright © 2008 adprinc