Меню
 
Головна arrow Публікації
Що таке ПЕТ/КТ?

Позитронно-емісійна томографія, поєднана з комп'ютерною томографією (ПЕТ/КТ), являє собою сучасний метод радіонуклідної діагностики, який знайшов широке застосування в медицині, і перш за все, в онкології.

В основному ПЕТ застосовується для діагностики та диференціальної діагностики злоякісних і доброякісних пухлин. Головними показаннями для проведення ПЕТ в онкології є:

1. Діагностика вперше виявлених пухлин, в тому числі диференціація доброякісних пухлин від злоякісних.

2. Визначення стадії захворювання, включаючи виявлення віддалених метастазів.

3. Оцінка ефективності лікування.

4. Оцінка рецидиву захворювання.

ПЕТ/КТ відноситься до методів ядерної медицини, в його основі лежить використання спеціальних радіоактивних міток з метою вивчення особливостей енергетичного метаболізму в різних тканинах організму. З його допомогою можна визначити наявність патології на молекулярному рівні. Радіоактивні мітки або маркери, які використовуються при ПЕТ-дослідженні, так звані радіофармпрепарати, за своєю структурою схожі з природними метаболітами організму – глюкозою, водою, холіном, амінокислотами, метіоніном, тирозином та іншими. Щоб перераховані речовини стали видимими для ПЕТ-сканера, їх мітять радіонуклідами з коротким або ультракоротким періодом напіврозпаду. Найчастіше в якості міток виступають радіоактивні фтор, вуглець, азот, галій та інші елементи. Клітини ракових пухлин володіють найвищою швидкістю ділення і вимагають більшу кількість поживних речовин, отже метаболізм в них проходить швидше, ніж в здорових тканинах. Відповідно, в цих клітинах буде накопичуватися найбільша кількість радіонуклідів, в свою чергу позитронний емісійний сканер зобразить на знімку їх яскравим кольором у вигляді «гарячих» вогнищ.

ПЕТ дозволяє виявити злоякісні пухлини і метастази невеликого розміру, невидимі для інших діагностичних методів.

ПЕТ в діагностиці неходжкінських лімфом та лімфоми Ходжкіна

Лімфоми являються найбільш поширеними злоякісними пухлинами системи крові. Захворювання носить системний характер, тому хірургічні методи грають лише діагностичну роль. Головним методом лікування для лімфом є хіміотерапія.

ПЕТ високочутлива для діагностики класичної лімфоми Ходжкіна, високоагресивних НХЛ (В-крупноклітинні, лімфобластні) та фолікулярних НХЛ. ПЕТ дає менш достовірні результати при діагностиці низькоагресивних форм НХЛ: Мальт-лімфоми і лімфоми з малих лімфоцитів.

ПЕТ рідко використовується для верифікації діагнозу лімфоми, так як більшість підозрілих новоутворень піддається біопсії з наступним морфологічним дослідженням, що є стандартом діагностики. У деяких випадках ПЕТ може застосовуватися для вибору найбільш інформативної ділянки пухлини для біопсії. ПЕТ є перспективним дослідженням щодо диференціальної діагностики первинних лімфом ЦНС (зазвичай високодиференційованих НХЛ з підвищеним захопленням 18-ФДГ в порівнянні з сірою речовиною головного мозку) .

КТ залишається стандартом візуалізації в первинній діагностиці лімфом. ПЕТ лише доповнює КТ в цьому випадку і не конкурує з ним. ПЕТ компенсує деякі недоліки КТ: зокрема, виявлення лімфоми в лімфовузлах нормальних розмірів, а також оцінка стану кісткового мозку, печінки і селезінки.

Більшу цінність цей метод має для оцінки лікування. ПЕТ дає важливу інформацію про життєздатність пухлини, допомагаючи відрізнити рубцеву тканину/некроз пухлини від активної залишкової лімфоми після завершення курсу лікування. В залежності від результатів проміжного ПЕТ/КТ дослідження можна оцінити відповідь на лікування, або ж повноту ремісії (за умови відсутності метаболічної активності у вогнищі ураження).

Лікар-гематолог
обласного онкологічного диспансеру
Циган Оксана Михайлівна
Офіційний сайт Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

Copyright © 2008 adprinc  E-MAIL Розробка сайтів